Peerke Donders. Zijn leven, zijn brieven

Zaterdag 16 november 2019, 20.00 uur
Studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg

Op 27 oktober is het 210 jaar geleden dat Peerke Donders geboren werd, de 'heilige van Tilburg'.

Velen in en rond Tilburg kennen zijn naam, maar zijn persoon en zijn leven zijn minder bekend.

In 2009 maakte de Brabantse filmmaker Ellen van Kempen een prachtige, eigentijdse documentaire over het leven en het nalatenschap van deze Tilburgse jongen die met veel moeite priester werd en uiteindelijk naar Suriname ging om daar te leven met slaven en melaatsen.
Van Kempen gebruikte Peerkes eigen brieven en ging naar de plekken die met zijn leven en werk verbonden zijn. De documentaire begint en eindigt met Peerkes zaligverklaring op 23 mei 1982 op het St.Pietersplein in Rome.
Bekijk hier de trailer:


Op 16 november bekijken we deze documentaire in de mooi gerenoveerde ontmoetingsruimte - bijzonder geschikt voor filmvertoningen - van studentenkerk Maranatha.

U bent van harte welkom!

Julián Carrón komt 'Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld' presenteren

Vrijdag 13 december 2019, inloop vanaf 19.30 uur (om 19.55 sluiten de deuren van de zaal)
Tilburg, locatie wordt nog bekendgemaakt (deze ontvangt u na opgave per e-mail)

'Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld' is een synthese van het denken van de Italiaanse opvoeder en grondlegger van kerkelijke beweging Gemeenschap (CL) Luigi Giussani over de christelijke ervaring. Giussani bespreekt de manier waarop Christus aanwezig blijft in de geschiedenis - middels het gezelschap van de mensen die hij door het Doopsel aan zich verbindt - en laat zien hoe het besef van Christus' barmhartigheid negativiteit kan overwinnen en kan bemoedigen tot een dienstbaar en nuttig leven.

'Sporen trekken', een diepgaand en ontroerend werk, is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald (Betsaida: 's-Hertogenbosch 2019, € 14,50), door de Tilburgse studentenpastor Michiel Peeters.

Julián Carrón pr., die sinds 2005 Giussani opgevolgd is als president van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, komt dit boek presenteren. Het is voor het eerst dat hij naar Nederland komt.
Van Giussani werden al in het Nederlands vertaald: 'Het risico van de opvoeding' (2011), 'Het religieuze zintuig' (2017), 'Aan de oorsprong van de christelijke claim' (2018) en 'Waarom de Kerk' (2019).

U bent van harte welkom op deze bijzondere boekpresentatie!

De toegang voor de avond is gratis. Wel is het noodzakelijk u van tevoren op te geven via deze link:
13december.chaplain.nl

U ontvangt dan per mail ook de precieze locatie.

Tot 13 december!