Het Maranathagebouw wordt 50: leer de architect kennen

Maak kennis met Jos. Bedaux en zijn bijzondere scheppingen

Zaterdag 28 januari 2017, 20.00 uur
Studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg

In 2017 is het vijftig jaar geleden dat Jos. Bedaux (1910-1989) de bouw van studentenkerk Maranatha aan de Professor Cobbenhagenlaan afrondde: een speciaal voor studenten bestemd parochiecomplex, bestaande uit één bouwlaag, onder een plat dak, met een kapel, een gesprekscentrum en een pastorie. Aan de Professor Cobbenhagenlaan - de brede hoofdas die van het centrum van Tilburg naar de universiteitsgebouwen leidt - presenteert Maranatha zich met een langgerekte gemetselde gevel, met halverwege een open poort die toegang geeft tot de binnenhof. De kapel ligt gedeeltelijk onder het maaiveld.
Bedaux was in 1962 met Maranatha begonnen, net nadat hij zijn grootste schepping, het hoofdgebouw van de toenmalige Katholieke Economische Hogeschool (tegenwoordig het Cobbenhagengebouw van Tilburg University), klaar had (1954-1962).
Het complex van de studentenkerk is in zekere zin een 'kleine kopie' van het Cobbenhagengebouw.

Deze eerste CobbenhagenAvond van 2017 zal gewijd zijn aan Jos. Bedaux: zijn leven, zijn architectonische ideeën en zijn gebouwen, in het bijzonder de Maranathakerk, waarvan het interieur zoveel mogelijk weer in de oorspronkelijke staat wordt gebracht.
De avond, die plaatsvindt in de kapel zelf, wordt verzorgd door Frans Bedaux, zoon van de architect, en Marius Groothuis, voorzitter van de Stichting Jos. Bedaux.

Mozarts Requiem

Samen kijken en luisteren naar een van de grootste werken uit de muziekgeschiedenis

Zaterdag 1 april 2017, 20.00 uur
Studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg

Het Requiem in d-moll (KV 626) is de laatste, onvoltooid gebleven compositie van Wolfgang Amadeus Mozart. In de loop van het jaar 1791 werd hij benaderd door een anonieme tussenpersoon die werkte voor de excentrieke graaf Franz von Walsegg. Via de tussenpersoon vroeg Von Walsegg Mozart om een toonzetting van het requiem te schrijven. Von Walseggs vrouw was gestorven en als fervent muziekliefhebber wilde hij voor haar een requiemcompositie. Het requiem moest anoniem worden afgeleverd, zodat Von Walsegg het voor zijn eigen werk kon laten doorgaan.

In de componeerfase van het requiem ging de gezondheid van Mozart zelf sterk achteruit. Tot zijn dood op 5 december 1791 had Mozart enkel de opening, het Introitus (het Requiem aeternam) compleet met orkestpartijen en vocale partijen op papier staan. Enkel de vocale partijen en de basso continuopartij van het Kyrie waren voltooid, evenals een belangrijk deel van het Dies irae. Verder staan bij overige onderdelen van de requiemcompositie meestal slechts aanzetten van enkele maten genoteerd, dit waren 'reminders' voor latere uitwerking tot een compleet deel.
Dat het Requiem kon ontstaan en zelfs een van de grootste werken van de muziekgeschiedenis is, is te danken aan Mozarts oud-leerling, vriend en collega Frans Xaver Süßmayr, die het afgebroken compositieproject van het requiem ter hand nam en de muziek, in Mozarts stijl overigens, completeerde.

Na een korte inleiding zullen we luisteren en kijken naar de beroemde uitvoering door het Koor en Symfonie-orkest van de Bayerische Rundfunk o.l.v. Leonard Bernstein uit 1988.
Op één scherm wordt het concert geprojecteerd, op een ander de Latijnse tekst met daarnaast de Nederlandse vertaling, zodat alles goed te volgen is. Het geluid komt door een surround-systeem prachtig tot zijn recht.

Fraternità San Carlo

Ontmoet Paolo Sottopietra, generaal-overste van de Priesterbroederschap van de Missionarissen van sint Carolus Borromeüs

Zaterdag 20 mei 2017, 20.00 uur
Studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg

De Priesterbroederschap van de Missionarissen van sint Carolus Borromeüs ontstaat op 14 september 1985, als een aantal priesters van de nieuwe katholieke beweging 'Gemeenschap en Bevrijding' besluiten in te gaan op een uitnodiging van paus Johannes Paulus II in september 1984: "Gaat uit over de hele wereld om de waarheid, de schoonheid en de vrede te brengen die ontmoet kunnen worden in Christus de Verlosser".
Inmiddels telt de 'Fraternità San Carlo' zo'n 120 priesters in meer dan 20 landen overal ter wereld. Ook de Tilburgse studentenpastor Michiel Peeters maakt er deel van uit.

Paolo Sottopietra, op pastoraal bezoek aan Nederland, zal tijdens deze CobbenhagenAvond vertellen over het leven van de Fraterniteit.