Fraternità San Carlo

Ontmoet Paolo Sottopietra, generaal-overste van de Priesterbroederschap van de Missionarissen van sint Carolus Borromeüs

Zaterdag 20 mei 2017, 20.00 uur
Studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg

De Priesterbroederschap van de Missionarissen van sint Carolus Borromeüs ontstaat op 14 september 1985, als een aantal priesters van de nieuwe katholieke beweging 'Gemeenschap en Bevrijding' besluiten in te gaan op een uitnodiging van paus Johannes Paulus II in september 1984: "Gaat uit over de hele wereld om de waarheid, de schoonheid en de vrede te brengen die ontmoet kunnen worden in Christus de Verlosser".
Inmiddels telt de 'Fraternità San Carlo' zo'n 120 priesters in meer dan 20 landen overal ter wereld. Ook de Tilburgse studentenpastor Michiel Peeters maakt er deel van uit.

Paolo Sottopietra, op pastoraal bezoek aan Nederland, zal tijdens deze CobbenhagenAvond vertellen over het leven van de Fraterniteit.

Pater Maes uit Syrië: 'Hoe een paus gelijk kreeg'

Daniël Maes o.praem. uit Qâra is even in Nederland en presenteert er zijn nieuwste boek

Dinsdag 13 juni 2017, 20.00 uur
Studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg

Pater Daniël Maes (78) is norbertijn van de abdij van Postel en moraaltheoloog. Hij doceerde o.m. in de Belgische abdijen en aan de Bossche priesteropleiding. In 2010 ging hij naar Syrië om er te werken in de religieuze gemeenschap van Mar Yakub, Qâra, Qalamou, 90 km ten noorden van Damascus. Zijn verre droom is om van het klooster een tweede Taizé te maken, dicht bij de bronnen van het christendom, in dialoog met joden en moslims.
In Syrië is Maes ooggetuige van de burgeroorlog. Eerder dit jaar gaf hij in het Algemeen Dagblad een spraakmakend interview waarin hij grote vraagtekens zette bij de westerse benadering van het Syrië-conflict (zie ook de berichtgeving op de sites van o.m. de KRO, De Roerom en het Katholiek Nieuwsblad).
Al werkt hij nu in Syrië en is hij ruim over de pensioengerechtigde leeftijd, Maes is nog steeds wetenschappelijk actief. In de aanloop naar het vijftigjarig jubileum van de destijds in het Westen zeer controversiële encycliek 'Humanae vitae' van Paulus VI (1968) schreef hij een fascinerend boek met 'nieuwe perspectieven na een halve eeuw anticonceptie'.
Deze CobbenhagenAvond zal aan het begin gewijd zijn aan pater Maes' ervaring in Syrië; vervolgens zal hij zijn nieuwste boek presenteren. Dubbel interessant dus!