‘Ik heb de Kerk niet nodig om...’

Zaterdag 22 juni 2019, 20.00 uur
Studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg

Terwijl Jezus van Nazareth als historische (of mythologische) figuur vaak wel enig respect krijgt, wordt het verschijnsel Kerk in brede kring beschouwd als nutteloos (zo niet schadelijk).

Volgens de Italiaanse godsdienstleraar en theologieprofessor Luigi Giussani (1922-2005) is de enige bestaansreden van de Kerk: de mens de kans te bieden zekerheid te krijgen over Jezus Christus, dus het antwoord te zijn op de vraag: ‘Hoe kan ik, die - al is het maar één dag - na Christus leef, te weten komen of hij echt voor mij van het grootste belang is? En hoe kan ik daar redelijke zekerheid over krijgen?’

Waarom de Kerk’ is het derde en laatste deel van het ParCours’, een eigentijdse inleiding in het Christendom door Luigi Giussani, uit wiens opvoedingswerk de internationale katholieke beweging Gemeenschap en Bevrijding (CL) is voortgekomen. De boeken werden de afgelopen jaren in het Nederlands vertaald door Michiel Peeters, studentenpastor van Tilburg University. Het eerste deel, Het religieuze zintuig’, verscheen in 2017 en behandelt de mens als behoefte aan het oneindige. Het tweede, Aan de oorsprong van de christelijke claim’, verscheen vorig jaar en gaat over Jezus van Nazareth. 

Deze eerste Nederlandse vertaling van Waarom de Kerk’, uitgegeven door de Bossche uitgeverij Betsaida, wordt gepresenteerd door Filip de Rycke, rector van het Sint-Janscentrum, het groot-seminarie van het bisdom ’s-Hertogenbosch, en Arjan Plaisier, voormalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, vanwege het oecumenische belang van deze uitgave, die samenvalt met de twintigste verjaardag van de katholiek-lutherse Verklaring over de rechtvaardigingsleer.

U bent van harte welkom!

Voor mensen die geen of niet goed Nederlands verstaan, wordt een Engelse vertaling verzorgd (graag een FM-ontvanger met headset meenemen).