Videte omnes populi, si est dolor similis sicut dolor meus

Samen luisteren naar de 'Tenebrae'-responsories van Tomás Luis de Victoria

Zaterdag 28 maart 2020, 20.00 uur
Studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg

I.v.m. de preventie van de verspreiding van het coronavirus gaat de CobbenhagenAvond van 28 maart niet door. We hopen op uw begrip.