Videte omnes populi, si est dolor similis sicut dolor meus


Samen luisteren naar de 'Tenebrae'-responsories van Tomás Luis de Victoria

Zaterdag 13 maart 2021, 20.00 uur
Studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg

Tomás Luis de Victoria (ca. 1548 - 1611) is een van de grootste Spaanse componisten van zijn tijd. Op jonge leeftijd werd hij door Filips II naar Rome gestuurd om te studeren. Daar leerde hij Palestrina kennen.
Vanaf 1578 woont hij met Filippus Neri; hij wordt priester en treedt toe tot de Oratorianen.
In 1585 completeert hij zijn meest ambitieuze meesterwerk, het 'Officium hebdomadae Sanctae', een complete compositie van de liturgie van de Goede Week, waarvan de 'Tenebrae'-responsories, zes voor de metten van Witte Donderdag, zes voor die van Goede Vrijdag en zes voor die van Stille Zaterdag, de meest bekende zijn.
De teksten van de responsories gaan over de arrestatie, het proces, het lijden, het sterven en de dood van Jezus; de renaissancemuziek van La Victoria helpt op dramatische wijze je te vereenzelvigen met Jezus' kruisgang.

De achttien responsories zijn geschreven voor vier stemmen. In de aanloop naar de Goede Week, die op 5 april begint, luisteren naar een uitvoering van de 'Tenebrae'-responsories door het koor van Comunione e Liberazione o.l.v. Pippo Molino, op de vernieuwde, uitstekende audio-installatie van de gerenoveerde ontmoetingsruimte van studentenkerk Maranatha.

Er is een korte inleiding en de teksten worden ondertiteld zowel in het Nederlands als het Engels.