"Deze tijd vraagt om eenwording katholieken en protestanten"

"Niet ons project" - lezing door ds. Arjan Plaisier, voormalig scriba van de PKN

Woensdag 12 december 2018, 20.00 uur
Studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg

Op 26 oktober schreef Arjan Plaisier in het Nederlands Dagblad:

"De Reformatie is een protest geweest tegen een verwereldlijking van de kerk. [Maar ze] leidde tot nieuwe afsplitsingen. En het protestantisme bleek opvallend vatbaar voor de tijdgeest. Het reformatorische motto ‘alleen de Schrift’ werkte minder eenduidig uit dan gedacht en dreigde soms te verworden tot ‘iedereen zijn eigen Bijbel’.
We konden eeuwenlang wel zonder elkaar voort. We komen nu in een tijd die weer gaat lijken op die van de vroege kerk: een tijd waarin de kerk, zo God het geeft, tevoorschijn komt als een gemeenschap van broeders en zusters die leven in het geloof in de opgestane Heer; die samenkomt rond de tafel van de Heer om het lichaam en het bloed van Christus te ontvangen; die geroepen is als getuige van Christus als de weg van het leven. [...]
Wie vandaag zegt: ‘Vrijheid blijheid, een kerk erbij (mijn kerk) en kijk eens hoe bijzonder God aan het werk is’, komt in de buurt van de valse profeten. Er wordt soms kerkje gespeeld zonder besef dat de kerk niet ons project is maar verschijning van het lichaam van Christus en dat dit lichaam één is. [...] Er rest ons niets dan het gebed onze roeping om kerk te zijn weer opnieuw te ontvangen uit Gods hand. Het is geen weg terug naar Rome, maar een bekering van ons allen tot de ene Heer van de kerk. [...] Niet mogelijk? Het evangelie heeft steeds weer felle slagen mogelijk gemaakt".


Ontmoet Arjan Plaisier op woensdag 12 december om 20.00 uur in studentenkerk Maranatha!