Presentatie van de Nederlandse uitgave van Luigi Giussani's 'Religieuze zintuig'

Door Willem kardinaal Eijk en Julián Carrón

Vrijdag 6 juli, 20.00 uur
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht, grote aula

“Gedurende vele jaren hebben de teksten van don Giussani mijn reflectie geïnspireerd […] Het religieuze zintuig is geen boek dat uitsluitend gebruikt kan worden door wie deel uitmaakt van de beweging [Gemeenschap en Bevrijding], noch is het enkel voor christenen of gelovigen. Het is een boek voor alle mensen die hun eigen menszijn serieus nemen. Ik durf te stellen dat de vraag die we vandaag de dag allereerst aan de orde moeten stellen niet zozeer het probleem van God is – het bestaan van God, de kennis van God – maar het probleem van de mens, de kennis van de mens, en in de mens zelf de afdruk te vinden die God in hem gezet heeft, om hem te ontmoeten […]
Als een mens zijn fundamentele waaromvragen en het verlangen van zijn hart vergeten of gecensureerd heeft, dan zal elk spreken over God voor hem abstract en esoterisch zijn, hooguit een aanzet tot een devotie die het leven niet beïnvloedt. Men kan niet over God beginnen zonder eerst de as weg te blazen die de brandende sintels van die fundamentele waaromvragen verstikken. De eerste stap is gevoel te creëren voor die vragen, die verborgen en begraven liggen, die misschien lijden, maar die bestaan”.
En op 7 maart 2015 verklaarde hij, nu als paus: “Ik ben don Giussani dankbaar vanwege […] al het goede dat [hij] mij en mijn priesterleven gedaan heeft, middels de lezing van zijn boeken en artikelen. […] Zijn gedachten zijn diep menselijk en raken de intiemste hunkering van de mensheid”.

Eindelijk is er een Nederlandse editie van het belangrijkste boek van deze in 2005 overleden grote opvoeder. Kardinaal Simonis schreef een voorwoord.
De presentatie gebeurt door Willem kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, en Julián Carrón pr., opvolger van don Giussani als leider van Gemeenschap en Bevrijding.

Voor deze CobbenhagenAvond vragen wij u u in te schrijven via deze link: